Brief Bio

Giyoung Jeon received his BS degree in Electrical Engineering from Ulsan National Institute of Science and Technology in August 2015 (early graduation in 3.5 years as a top 5% graduate).

Research Exchange at ANL

Research Interest

Giyoung’s current research interests are statistical analysis on large graphical models (such as deep belief networks) and fault diagnosis algorithms for complex hybrid systems.

Curriculum Vitae

Download CV:

Počas 1 hodinovej periódy je však možné užiť menšie množstvo na viackrát. Druhý deň bol venovaný celodennému workshopu na tému tvorba rozpočtov a kontrolovanie nákladov. Môže mu uškodiť, dokonca aj site vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.